Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Bilgi Güvenliği Politikası'nın amacı Lahza Akademi nin iş sürekliliğini sağlamak ve potansiyel tehditlerin etkisini azaltmak için bilgi güvenliği olaylarını engellemek veya hasar riskini minimize etmektir. Bu bağlamda Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurularak ISO 27001:2013 standardına uyumlu olması hedef alınmıştır. Bu politika, Lahza AKADEMİ bünyesindeki bilgi varlıklarını kapsamaktadır. Tüm çalışanlar, tedarikçiler tarafından uygulanır. Tüm çalışanlar kapsam çerçevesinde şirket bilgi varlıklarına yönelik risklerin üst yönetim tarafından onaylanan kabul edilebilir seviyede tutulmasından sorumludur.

• Politikanın hedefi şirketin bilgi varlıklarını iç ve dış kasıtlı veya kasıtsız tehditlere karşı korumaktır.

•Lahza  AKADEMİ bu politikayı onaylamıştır.

• Bilgi Güvenliği Politikası aşağıdaki tüm gereksinimleri güvenceye alır:

  • Süreçler ve bilgi varlıklarının tanımlanması ve bunlarla ilgili risk değerlendirmelerinin metodolojik olarak gerçekleşmesi
  • Bilginin yetkisiz erişimden korunması
  • Bilginin gizliliğinin sağlanması
  • Bilginin bütünlüğünün korunması
  • İş süreçlerinin ihtiyaç duyduğu her anda bilgiye erişimin mümkün olması
  • Yasal yükümlülüklerin ve sözleşmelerden doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
  • İş sürekliliği planlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
  • Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimlerinin sağlanması
  • Tüm Bilgi Güvenliği ihlallerinin veya ihlal şüphesinin YKB na bildirilmesini ve incelenmesinin sağlanması

• Bu politikayı desteklemek için prosedürler ve bunlara bağlı talimatlar tanımlanmıştır.

• Bilgi Güvenliği iş ihtiyaçları gözetilerek sağlanmaktadır.

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bu politika ve buna bağlı tüm dökümanların, Bilgi Yönetim Sistemi'nin geliştirilmesi, dökümante edilmesi ve sürekli iyileştirilmesini sağlar.

• Tüm yönetim kadrosu yönetmekte oldukları birimlerin bu politika ve buna bağlı prosedürlere uymasından sorumludur.